พระตำหนักดอยผาตั้ง ไปดูแกะบนดอย รายล้อมด้วยซากุระเมืองไทยที่พระตำหนักดอยผาตั้ง วิวดีๆมีอีกเยอะ จ.เชื่องใหม่ 55
TOP